Sprogcafé AFLYST

FTS Dronningholmsvej 61, Svendborg

Sprogcaféen er aflyst i dag den 8. nov. p.g.a. ombygning af køkken.