Velkommen hos FTS

FTS – Svendborg er et tværkulturelt tilbud under folkekirken, som støtter flygtninge og indvandrere. Vi går på to ben og arbejder dermed både socialt og forkyndende

Vores kirkelige forankring er vigtig, vi vil være kirkens udstrakte hånd til alle flygtninge og indvandrere i Svendborg. Vi tror på, at ethvert menneske er skabt i Guds billede og har uendelig værdi.

Vi er en lokalt forankret aktør på integrationsområdet, der samarbejder bredt med bl.a. sundhedspleje, skoler og interkulturelt team. Vores lokale forankring gør os i stand til at handle på akutte behov.

Vi har solid erfaring med projektarbejde inden for integration med afsæt i traumebevidst tilgang og empowerment.

Vores mål er stærke fællesskaber. Vi skaber bæredygtige netværk og understøtter brugerinddragelse. Hos os kan alle være frivillige.

Vi rækker ud og støtter familier i udsatte positioner, så de får genskabt troen på en god fremtid.  

Klik på billedet og se videoen.