Mamma Mia – International Mødregruppe

Hvad er Mamma Mia?
Et trygt sted hvor gravide, mødre og babyer fra alle kulturer kan mødes. 
Her kan man bl.a. få gode råd om kost og sundhed, lære om børns motorik og udvikling.
Hver gang: Vi snakker om, hvordan det er at være mor,
og hvordan baby har det. Vi synger sange med babyerne.
Sommetider: Får vi besøg af kvinder, der fortæller om f.eks. babymad, og viser os, hvordan vi giver babymassage.
Der er både danske kvinder og kvinder fra andre kulturer.
Hvor:
Skovbyhus – Byparken 44
Hvornår:
Mødregruppe torsdage i lige uger kl. 10-12.  (Dog ikke i ferier)
Praktisk:
Pris:  0,- kr./ gratis  
Vi har: Puslebord, ammepude og babylegetøj.  
Sprog:  Vi taler mest dansk men giver os god tid til at oversætte.
Du behøver ikke at kunne tale helt dansk for at deltage. 
Familiebesøg: Vi kommer gerne på besøg dig, hvis der er behov for det.
Spørgsmål:
Pernille Krohn Juhl Jensen, fts.svendborg@gmail.com 
Tlf. nr. 91 16 99 16

Mor fra Eritrea – 2018 ”Det bedste ved Mamma Mia er, at vi får et stærkt netværk. Vi får også en masse nyttig information om det at være nybagt mor fra forskellige gæster,  der besøger gruppen.”

Mamma Mia – International Group of Mothers.

What is Mamma Mia?
A safe place where pregnant women, mothers and babies from all cultures can meet.
Here you can, amongst other things, get good advice on diet and health, learn about children’s motor skills and development.
Every time:
We talk about what it’s like to be a mother, and how the baby is doing.
We sing songs with the babies.
Sometimes:
We get visits from women that talk about e.g. baby food and shows us how to give baby massage. There are both Danish women and women from other cultures.
Where:
Skovbyhus – Byparken 44
When:
Mother group Thursdays in even weeks at 10-12 am. (However, not during holidays)
Practical:
Price: DKK 0 / free
We have:
Changing table, nursing pillow and baby toys.
Language:
We speak mostly Danish but we have plenty of time to translate.
You do not have to be fluent in Danish to participate.
Family visits:
We are happy to visit you if needed.

Mother from Eritrea – 2018: “The best thing about Mamma Mia is that we get a strong network. We also get a lot of useful information about being a new mother from various guests who visit the group.”

Questions: Pernille Krohn Juhl Jensen fts.svendborg@gmail.com  Phone: 91 16 99 16