International Gudstjeneste

Gudstjeneste med sang på dansk og engelsk, bibellæsninger på deltagernes sprog, lystænding for verdens kristne, bøn, nadver og prædiken.
Alle religioner og kristne trosretninger er velkomne.
Børneaktiviteter og samvær for voksne – efterfølgende spisning eller kage hver gang.

Worship service with singing in Danish and English, Bible readings in the participants’ languages, candle lighting for Christians around the world, prayer, communion and sermon.
All religions and Christian denominations are welcome.
Children’s activities and gatherings for adults – subsequent dining or cake each time.

Hvor: Dronningholmsvej 61
Hvornår: Første søndag i måneden 14-16 – se kalenderen på hjemmesidens højre side
Kontakt: FTS-præst Mai Bjerregaard Andersen, maib@km.dk , tlf. nr. 24 24 61 12.

Where: Dronningholmsvej 61   
When: First Sunday in the month 14-16 – watch the calender to the right on the front page .
Contact: FTS-minister, Mai Bjerregaard Andersen, maib@km.dk, Phone 24 24 61 12