Familiegruppen / Tværkulturel Legecafé

En gang om måneden kan du komme med dit lidt større barn i vores legecafé. Der laver uddannede pædagoger bevægelse og lege med musik for forældre og børn. Legene er gode til både at udfordre børnene sprogligt og motorisk, så du kan hjælpe dit barn til at blive skoleklar.
Hyggeligt samvær for forældre og børn fra 2-6 år. Du kan bl.a. også lære, hvordan du giver dit barn massage og hjælper det til at finde ro.

.

Once a month you can bring you slightly older child to our play café. Here trained educators make movements and play with music for both the parents and the children. The games are good for challenging the children both linguistically and motorically, so you can help your child get ready for school.
Cozy get-togethers for the parents and children from 2-6 years. You can learn how to give your child massages and help the child find peace, amongst other things.