Seneste afsluttede Begivenheder

Nyt tilbud i FTS skal styrke flygtningefamiliers trivsel

Børn der vokser op i familier med langvarig stress, psykiske vanskeligheder og traumer har større risiko for at blive udsat for omsorgssvigt og selv at udvikle psykiske vanskeligheder og adfærdsproblemer. Derudover kan det have en negativ effekt på børnenes sproglige og kognitive udvikling. Rambøll Management Consulting, 2015 I FTS har vi siden 2019 gjort os […]

Tværkulturel Legecafé

FTS Dronningholmsvej 61, Svendborg

AFSLUTNING - nærmere information følger.